Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 693

De geen-klootzakkenregel 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De geen-klootzakkenregel is een bedacht door Robert Sutton en hij beschrijft deze regel in zijn boek The No Asshole Rule. Wat doet een klootzak? Klootzakken doen, op een dagelijkse basis, de volgende dingen: mensen persoonlijk beledigen iemand persoonlijke territorium binnendringen ongevraagd fysiek contact Lees verder » 

“Wat heb je nodig?” is een overschatte vraag 

~ Coert Visser 
In onze gesprekken met leidinggevenden, coaches en docenten horen we hen vaak de vraag noemen: “Wat heb je nodig?” Ook in oefeningen tijdens trainingen horen we mensen deze vraag vaak stellen. Een enkele keer kan deze vraag nuttig zijn maar meestal is het niet zo’n goed idee om deze vraag te stellen. De “Wat heb je nodig?” vraag wordt vaak gesteld is in stuursituaties en in hulpsituaties maar in beide soorten situatie kan de vraag averechts werken. Lees verder » 

Is hardlopen gezond? 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Is hardlopen gezond? Het algemene advies is om 150 minuten per week (gematigd) intensief te bewegen. Maar er zijn ook berichten dat hardlopen kan leiden tot acuut hartfalen. Pedisic et al (2020) voerden een meta-analyse uit naar de vraag of hardlopen geassocieerd is met een lagere kans om te sterven en of ‘meer’ ook ‘beter’ is. Het is de eerste meta-analyse naar de vraag of hardlopen gezond is. Lees verder » 

Slecht gestructureerde problemen 

~ Coert Visser 
Slecht gestructureerde problemen zijn problemen waarbij sprake is van een aantal lastige kenmerken. Zo is er sprake van onvolledige, tegenstrijdige en onduidelijke informatie. Ook is er vaak onduidelijkheid over doelen. Daar komt nog eens bij dat betrokkenen het niet met elkaar eens zijn over hoe belangrijk het vraagstuk is en over wat er precies bereikt moet worden. Ook hebben betrokkenen vaak tegengestelde overtuigingen, meningen en belangen. En als klap op de vuurpijl kan er nog sprake van onderling wantrouwen zijn tussen betrokkenen. Kennis en intelligentie kunnen wel helpen om slecht gestructureerde problemen op te lossen maar zijn hiervoor niet voldoende. Lees verder » 

Podcast: progressiegericht sturen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Podcast: progressiegericht sturen. Iedereen zit wel eens in een sturende rol. Bijvoorbeeld: Een leidinggevende die progressieverwachtingen heeft van medewerkers, een docent die bepaalde opdrachten geeft aan de leerlingen, een ouder die verwacht dat zijn kind een bijdrage levert in huis. In deze relaties zit expliciet een verschil in hiĆ«rarchie, maar sturen kan ook aan de orde zijn in meer informele situaties. Zoals een HR-adviseur geen hiĆ«rarchische aansturing kan geven aan leidinggevenden maar wel in gesprekken met leidinggevenden mag sturen op het bereiken van bepaalde organisatiedoelen. Lees verder » 

Het probleem van probleemanalyse 

~ Coert Visser 
Iedereen heeft regelmatig te maken met problemen. Aandacht besteden aan problemen is niet alleen onvermijdelijk maar kan ook nuttig zijn. Met problemen kun je op uiteenlopende manieren omgaan maar deze zijn niet alle even effectief. Het maakt uit hoe je aandacht besteedt aan problemen. Dit artikel vergelijkt probleemanalyse, probleemontkenning en probleemonderkenning en pleit voor de laatstgenoemde aanpak. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten