Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 702

Groeimindset: meer bereid anderen te helpen in hun ontwikkeling 

~ Coert Visser 
Nieuw onderzoek laat zien dat het stimuleren van een groeimindset medewerkers stimuleert om anderen te helpen zich te ontwikkelen. Binnen organisaties kan verschillend gedacht worden over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten en eigenschappen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat een groeimindsetcultuur diverse voordelen heeft. Zo ervaren werknemers: Lees verder » 

Dynamische norminterventie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Onderzoek naar de dynamische norminterventie laat zien dat de aandacht van mensen trekken naar positieve veranderingen in andere mensen hen kan inspireren om hun eigen gedrag aan te passen, zelfs wanneer die positieve verandering ingaat tegen de heersende norm. Lees verder » 

Empatische-mindset interventie bij leraren: minder schorsingen 

~ Coert Visser 
Een nieuw onderzoek laat zien dat het opwekken van een empathische mindset bij leraren via een korte online oefening ertoe kan leiden dat leraren leerlingen minder vaak de klas uitsturen. In de Verenigde Staten sturen leraren leerlingen veelvuldig de klas uit. Onderzoek heeft laten zien dat leerlingen uit etnische minderheidsgroepen en leerlingen met een handicap vaker te maken krijgen met schorsingen dan andere leerlingen. Lees verder » 

De abstracte reframing interventie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De abstracte reframing interventie blijkt voor mensen met een lage eigenwaarde te helpen om zich veiliger gehecht te voelen met hun liefdespartner en zich positiever te gaan gedragen ten opzichte van hun liefdespartner. Met de abstracte reframing interventie wordt de persoon uitgenodigd om een behulpzame betekenis te geven aan positieve feedback van diens liefdespartner. Lees verder » 

Myside bias: de vooringenomenheid die ons verdeelt 

~ Coert Visser 
Ik interviewde de Canadese psycholoog Keith Stanovich twee keer (hier en hier). Hij heeft veel baanbrekend werk gedaan op het gebied van rationaliteit en de psychologie van lezen. In zijn nieuwe boek The Bias That Divides Us: The Science and Politics of Myside Thinking stelt de Canadese psycholoog Keith Stanovich dat we niet in een post-truth-samenleving leven. Hij stelt dat we eerder in een myside-samenleving leven. Lees verder » 

De rijkdom van reciprociteit 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
De rijkdom van reciprociteit is het thema van een artikel van Schweinfurth en Call (2019). Reciprociteit, of wederkerigheid, verwijst naar de neiging om te geven wat je krijgt. Vaak wordt reciprociteit eenzijdig belicht en als iets waartoe alleen mensen met cognitieve vaardigheden in staat zijn. Dat zou komen omdat reciprociteit cognitief belastend zou zijn: je moet bijhouden hoeveel je een ander moet geven op basis van wat die ander heeft gegeven. Maar er zijn verschillende vormen van reciprociteit, wat het een rijk concept maakt. In deze bijdrage daarom iets over de rijkdom van reciprociteit. Lees verder » 

Afwijzen van wetenschappelijke consensus en de illusie van begrip 

~ Coert Visser 
Hier bespreek ik een artikel in Science van Nicolas Light et al. (2022). Het artikel laat zien dat mensen die het het meest oneens zijn met de wetenschappelijke consensus over onderwerpen als klimaatverandering, vaccinatie en evolutie minder kennis hebben over deze onderwerpen dan mensen die geloven in de wetenschappelijke consensus terwijl ze zelf denken dat ze er meer over weten. Ze hebben een illusie van begrip. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten