Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 723


Alternatieve nuttigheidsvragen

~ Gwenda Schlundt Bodien
Alternatieve nuttigheidsvragen kunnen van pas komen wanneer je wilt variƫren in je vraagstelling. Laatst vroeg een deelnemer aan de training progressiegericht leidinggeven ons of het woord zinvol een goed alternatief was om te gebruiken in de nuttigheidsvraag.

Het belang van afleren en bewust achterwege laten

~ Coert Visser
Afleren en bewust achterwege laten van dingen is belangrijk. In onze trainingen geven wij steeds meer aandacht aan contrasterend leren. Lees hier waarom we dat zijn gaan zien als een essentieel onderdeel van leren.

Van typologiefixatie naar werkelijkheid

~ Gwenda Schlundt Bodien
Van typologiefixatie naar werkelijkheid. Lisa Feldman-Barrett nodigt in dit artikel iedereen, wetenschappers en niet-wetenschappers, uit om los te komen van typologiefixatie in de psychologie. Daarnaast pleit ze voor een alternatieve manier van denken over en bestuderen van psychologie. Ze zegt dat we op een andere manier naar de rol van de context in menselijk gedrag moeten kijken.

Aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan

~ Coert Visser
Op de Correspondent is een behartigenswaardig artikel verschenen van Rutger Bregman met als titel Zes tekenen dat je aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Ik noem hier enkele highlights uit het artikel in de hoop dat je daarna het artikel zelf gaat lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten