Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 768


Winactie: maak kans op het winnen van De Progressiebox. Stuur voor 27 oktober een e-mail en leg uit waarom je wilt winnen. Op 27 oktober maken we de winnaar bekend. Winnaar vorige week (gratis deelname aan de Opleiding Progressiegericht Leidinggeven): N. Schenk.

De invloed van culturele mindset op polyculturalisme in organisaties

In de moderne, globaliserende wereld, waar organisaties steeds diverser worden, is het begrip van polyculturalisme in organisaties van groot belang. Polyculturalisme gaat uit van het idee dat culturen voortdurend veranderen en samensmelten door interetnische of interculturele verbindingen. Maar hoe beïnvloedt de individuele culturele mindset van werknemers dit polyculturalisme? Een recent artikel van Huang, Yang & Kung (2023) duikt dieper in deze kwestie en belicht het belang van de culturele mindset in deze context.

Mindset x Context. Een aantal jaar geleden introduceerden mindset-onderzoekers het Mindset x Context framework, waaruit blijkt voor wie en in welke omstandigheden mindset en mindset-interventies positieve effecten hebben. Nu hebben Carroll et al een diepgaande analyse gemaakt en zo het Mindset x Context-framework verder gespecificeerd.

Kennisquiz Redeneerfouten

Hier is een kennisquiz over redeneerfouten, ofwel het gebruik van drogredenen, logicafouten. De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je redeneerfouten tegenkomt die je nog niet kende.


Podcast: eerdere successen

Podcast: eerdere successen. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het uitvragen van eerdere successen in coachingsgesprekken. * wat zijn eerdere successen * hoe zijn eerdere successen in ons geheugen gerelateerd aan succes in de toekomst * wat kun je als coach doen wanneer de cliënt geen eerder succes vindt. * drie situaties die de coach kan tegenkomen

Kennisquiz Cognitieve biases

Hier is een kennisquiz over cognitieve biases, ofwel veelvoorkomende waarnemings- en beoordelingsfouten (waar we ons vaak niet bewust van zijn). De quiz bestaat uit 14 multiplechoicevragen. Probeer het maar eens. Als je de quiz hebt gemaakt, kun je zien hoeveel vragen je goed had en kun je per vraag ook zien wat het goede antwoord is. Ik ben benieuwd of je cognitieve biases tegenkomt die je nog niet kende.


Animatie: groeimindset, geweldig of hype?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten