Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 544

Vier typen leren

~ Gwenda Schlundt Bodien

In het boek Contemporary theories of learning onderscheidt Illeris vier typen leren. Ik vind de indeling in de vier typen leren bruikbaar, omdat je hiermee als trainer of docent bewust kunt nadenken over welke typen leren in de opzet van je training of les mogelijk worden voor je deelnemers en studenten. Lees verder »


Checklist motiverend leidinggeven

~ Coert Visser

Onderzoek binnen de zelfdeterminatietheorie heeft veel inzicht opgeleverd in hoe goede motivatie tot stand komt. Hoe we als ouders, docenten, coaches en leidinggevenden met mensen omgaan, heeft veel invloed op de kwaliteit van hun motivatie en daarmee ook op hun functioneren en welzijn. Op grond van dit onderzoek is duidelijk dat de combinatie van het bieden van structuur en autonomie-ondersteuning de beste kans geeft op een goede motivatie. In dit artikel presenteer ik een checklist die leidinggevende helpt om hun motivatiestijl effectiever te maken. Lees verder »


Illeris’ leertheorie en SDT

~ Gwenda Schlundt Bodien

In ‘Contemporary theories of learning’ beschrijft Illeris een leertheorie. Hij definieert leren als volgt: leren is elk proces dat in levende organismen leidt tot permanente verandering van capaciteiten, waarbij dat proces niet uitsluitend afhangt van biologische rijping (Illeris, 2007). Alle psychologische, biologische en sociale condities die betrokken zijn bij het leren moeten een onderdeel zijn van een allesomvattende en coherente theorie over leren, aldus Illeris. Lees verder »


Progressiegerichte sessie met een nieuw samengesteld team

~ Coert Visser

Recent kreeg ik het verzoek om een pas opgericht team te begeleiden binnen een organisatie die zich bezighoudt met internationaal ontwikkelingswerk. Binnen het team zijn drie expertisegebieden ondergebracht die tot voor kort als subunits onafhankelijk van elkaar binnen de organisatie functioneerden. De vraag aan mij was om een dagdeel ter verzorgen in een tweedaags programma met dit nieuwe team. In dit artikel laat ik zien hoe een progressiegerichte aanpak bij een dergelijke vraag eenvoudig kan zijn en goed kan werken. Lees verder »


Pre-pensioen werkmotivatie & post-pensioen welbevinden

~ Gwenda Schlundt Bodien

Onderzoek binnen de zelfdeterminatietheorie laat zien dat het type motivatie van een medewerker en diens innerlijke werkbeleving gerelateerd zijn aan elkaar. Medewerkers die autonoom gemotiveerd zijn voor hun werk hebben een positievere werkbeleving, werken beter samen, zijn meer betrokken, leveren betere kwaliteit en zijn creatiever in het oplossen van problemen. Lees verder »


De illusie van transparantie

~ Coert Visser

We weten allang dat de werkelijkheid soms anders is dan we denken. We denken te weten dat hoe we de werkelijkheid waarnemen ook echt is hoe die werkelijkheid is. Maar onderzoek van ongeveer de laatste 50 jaar heeft op talloze manieren laten zien dat onze waarneming en de werkelijkheid soms veel minder met elkaar te maken hebben dan we denken (lees meer). Hoe we de werkelijkheid onbewust vervormd waarnemen heeft allerlei consequenties (veelal negatief) voor onze keuzes en ons sociaal gedrag. In dit artikel wil ik het hebben over een nog niet zo breed bekende bias: de illusie van transparantie. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten