Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 545

Hoe stimuleer je internalisatie in de klas? En waarom zou je?

~ Coert Visser

Velen die werken in het onderwijs zijn al doordrongen van het belang en de kracht van intrinsieke motivatie voor leren. In een interessant nieuw artikel gaan Vansteenkiste et al. (2018) in op een vaak onderschat aspect van motivatie in het onderwijs dat even belangrijk is: internalisatie. Hieronder leg ik aan de hand van hun artikel uit wat internalisatie is en waarom het zo belangrijk is. Ook ga ik in op twee belangrijke principes voor het bevorderen van het proces van internalisatie: autonomie-ondersteuning en het rationales. Lees verder »


Basisbehoefte: verbondenheid of relatie?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Verbondenheid of relatie? De drie basisbehoeften die de SDT beschrijft zijn de behoefte aan autonomy, competence en relatedness. In sommige literatuur wordt die laatste behoefte in het Nederlands vertaalt met ‘relatie’. Die term is volgens mij niet precies genoeg. De preciezere term is ‘verbondenheid’. Lees verder »


EnquĂȘte over mindset bij juniormentoren op een middelbare school

~ Coert Visser

Brent Visser verzorgde een workshop voor 25 juniormentoren over de onderwerpen mindset en progressiegerichte gespreksvoering (verdeeld over twee sessies). Deze leerlingen hadden over beide onderwerpen al eerder een presentatie en workshop bijgewoond dus ze waren al bekend met de materie. Aan de hand van onze checklist inventariseerde Brent Visser welke mindsetinterventies deze leerlingen al toepassen en ook welke zijn meer willen gaan toepassen. Dit leverde de volgende resultaten op. Lees verder »


Speeddaten: persoonlijkheid of interesses?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Een leuke oefening om deelnemers in een groep met elkaar in gesprek te laten komen is een variant op speeddaten. Je laat mensen dan in meerdere rondjes kennis met elkaar maken, waarbij telkens als er een signaal gaat gewisseld wordt van gesprekspartner. Maar welke focus geef je mee voor deze gesprekjes? Lees verder »


Het belang van een groeimindset voor universitair docenten in exacte vakken

~ Coert Visser

In de Verenigde Staten zoeken onderzoekers al jaren naar een oplossing voor het probleem dat studenten uit bepaalde etnische groepen ondervertegenwoordigd zijn in exacte studies (STEM-studies) en gemiddeld lager presteren in deze studies. Een nieuw onderzoek biedt deels een verklaring voor deze prestatiekloof en ook inspiratie voor een manier om deze kloof te overbruggen. Lees verder »


De zelfdeterminatietheorie: een overzicht in vogelvlucht

~ Gwenda Schlundt Bodien

De zelfdeterminatietheorie is een theorie over motivatie en menselijk welbevinden. Ed Deci en Richard Ryan stonden aan de wieg van dit onderzoeksdomein en anno 2016 zijn er daarbinnen honderden en honderden studies gedaan. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten