Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 618

Voorzichtigheid met ‘Grit’

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Voorzichtigheid met ‘Grit’ en met interventies die grit moeten stimuleren in leerlingen en studenten lijkt geboden. Ondanks de enorme populariteit van Grit is er groeiende scepsis over zowel het concept als de manier waarop de metingen in het onderzoek van Duckworth worden uitgevoerd.  Lees verder »

 

Moeilijke gesprekken: omgaan met de spanning tussen eerlijkheid en welwillendheid

~ Coert Visser 

We moeten allemaal weleens een gesprek voeren waarin we iemand iets vervelends moeten vertellen. Denk aan gesprekken waarbij we nee zeggen tegen een verzoek, negatieve feedback moeten geven of een negatieve beslissing of beoordeling moeten geven. Bij dit soort slecht-nieuwsgesprekken ervaren mensen vaak een spanning tussen twee morele motivaties, namelijk die om eerlijkheid te zijn en die om welwillendheid te zijn. Emma Levine, Annabelle Roberts en Taya Cohen leggen in een nieuwe paper uit dat mensen vaak ineffectieve keuzes maken in hoe ze omgaan met die spanning en ze geven praktische tips voor hoe dit soort situaties beter kunt benaderen. Lees verder » 

 

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen. Veel deelnemers in onze trainingen vragen zich af hoe ze zelf een groeimindset kunnen ontwikkelen.Want ze zien en ervaren de voordelen van een groeimindset, maar merken dat ze zelf juist vaak een statische mindset hebben. In deze podcast geef ik 10 tips om een groeimindset bij jezelf te ontwikkelen. Lees verder »

 

Meta-analyse: samenhang tussen motivatietypen en functioneren van leerlingen

~ Coert Visser 

Het functioneren van leerlingen wordt be├»nvloed door hun motivatie. Een nieuwe meta-analyse (k=344, N=223209) van Howard et al. (2020) brengt de relatie in kaart, tussen verschillende soorten motivatie zoals die binnen de zelfdeterminatietheorie worden onderscheiden, en verschillende aspecten van functioneren van leerlingen. Hieronder bespreek ik enkele highlights van dit onderzoek. Lees verder »

 

Animatie: complimenteren

~ Gwenda Schlundt Bodien 

 

 

Long-term effects of psychological interventions: explanations and examples 

~ Coert Visser 

Much research has been done into which interventions help students learn and perform well. Until now, emphasis has mainly been on examining short-term effects of interventions. Understandable, because you want to do things that help students quickly when they have difficulties in learning and performing. But what do we know about the long-term effects of interventions? Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten