Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 619

Social Progress Index 2020: Boekt de wereld (genoeg) progressie? 

 ~ Coert Visser 


Vandaag is de Social Progress Index (SPI) van 2020 gepubliceerd. De SPI brengt via niet-economische indicatoren in kaart hoe goed het met landen gaat. Deze indicatoren gaan over het vermogen van landen om te voldoen aan de basisbehoeften van hun burgers en om de bouwstenen te verschaffen die het mogelijk maken voor burgers en gemeenschappen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om condities te scheppen voor alle individuen om hun volle potentieel te realiseren. Lees hieronder hoe het gaat in de 163 landen die in de SPI worden beschreven. Blijft de wereld over het geheel genomen progressie boeken? Hoe staat Nederland ervoor? Zijn er in Nederland duidelijke dingen die verbetering behoeven? Welke landen gaan het snelst vooruit? Welke landen gaan juist achteruit? Hoe doet de Verenigde Staten het in het tijdperk van Donald Trump?  Lees verder »


Wat kan ik voor je doen?

~ Gwenda Schlundt Bodien

Wat kan ik voor je doen? Dat is een vraag die deelnemers tijdens deliberate practice in onze trainingen soms stellen wanneer ze de nuttigheidsvraag willen gebruiken. De nuttigheidsvraag is een interventie die in progressiegerichte coachingsgesprekken op diverse momenten wordt gesteld: aan het begin, gedurende het gesprek en bij de afsluiting van het gesprek. Maar de vraag ‘Wat kan ik voor je doen?’ is geen precieze formulering van de nuttigheidsvraag. Lees verder »

 

5 Principles for Reframing Negative Events 

~ Coert Visser

A recent publication by Walton & Brady (2019) describes 5 principles for reframing negative events. These principles can be applied by the person who has experienced a negative event. But also by others such as, parents, teachers, doctors, managers, and so on. Lees verder »


Meta-analyse achievement goal theory 

~ Gwenda Schlundt Bodien

Meta-analyse achievement goal theory. Deze theorie gaat zowel over de doelstructuren in een context als over de persoonlijke doeloriëntaties van leerlingen. Doelstructuren gaan over de context, bijvoorbeeld hoe de docent praat over prestatiedoelen en leerdoelen en welk onderwijsklimaat er heerst in de klas. Persoonlijke doeloriëntaties gaan over welke doelen de student of leerling nastreeft in die context. Klopt het dat er een relatie is tussen die de doelstructuur en de persoonlijke doeloriëntatie van studenten? Bardach et al (2020) onderzochten via een meta-analyse de relatie tussen doelstructuren en persoonlijke doeloriëntaties. Lees verder »


How to motivate students? Use a dual process! 

~ Coert Visser

The dual process model provides insight into how teachers can support student motivation. Self-determination theory offers important clues for how teachers can improve student motivation. This article provides a summary of these types of interventions. When teachers apply these interventions, students are likely to feel better, become more engaged in lessons and learn and perform better. Jang, Kim & Reeve (2016) show that a two-track approach, or, as they call it, a "dual process model", is needed to achieve this. Lees verder »

 

Acceptabele nevenschade

~ Gwenda Schlundt Bodien

Acceptabele nevenschade, is dat denkbaar in bepaalde gesprekssituaties? Een deelnemer (laten we hem Job noemen) in een training afgelopen week vertelde me over een situatie waarin hij bewust negatieve druk zette op zijn gesprekspartner. We reflecteerden samen op deze situatie. Lees verder »


Geen opmerkingen:

Een reactie posten