Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 628

Podcast: progressiegerichte conflictinterventies 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Deze podcast gaat over progressiegerichte conflictinterventies. 

Lees verder » 

 

19 Wijze interventies uit de sociale psychologie 

~ Coert Visser 

Het pas verschenen Handbook of Wise Interventions (Walton & Crum, Eds., 2020) biedt, via bijdragen van vooraanstaande onderzoekers, een overzicht van wijze interventies. Dit zijn korte interventies gebaseerd op sociaal-psychologisch onderzoek die leiden tot verschuivingen in de manier waarop mensen zichzelf, anderen en sociale situaties begrijpen. Deze andere manieren van denken kunnen helpen om progressie te boeken in uiteenlopende contexten. Denk hierbij aan schoolprestaties, gezondheid, welzijn en persoonlijke relaties. De effecten van dit soort interventies kunnen soms leiden tot langdurige verbeteringen (lees waarom). Lees verder » 


Autonoom, competent en verbonden in de natuur 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Autonoom, competent en verbonden in de natuur. De onderzoekers Landon et al bestudeerden de vraag of het in de natuur zijn wellicht zo goed werkt voor mensen omdat hun psychologische basisbehoeften ermee worden vervuld. Lees verder » 


Implementatiewetenschap voor het hoger onderwijs 

~ Coert Visser 

De relatief nieuwe wetenschappelijke discipline van implementatiewetenschap heeft als doel de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Soicher et al., 2020 schreven een introductie over implementatiewetenschap voor het hoger onderwijs. Hieronder vat ik deze kort samen. Lees verder » 


Verleiden 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Verleiden. Die aanpak propageren mensen soms als een betere manier van be├»nvloeden dan de aanpak waarbij je iemand onder druk zet of iets eist. De term verleiden, noch de aanpak die ermee bedoeld wordt, spreekt me aan. Lees verder » 


Welke kenmerken van situaties roepen vooral verschillen op in hoe we ons gedragen? 

~ Coert Visser 

Mensen gedragen zich niet altijd hetzelfde. De ene situatie roept iets anders in ons op dan de ander. Daarom gedragen we ons verschillend in verschillende situaties. Maar welke aspecten van onze persoonlijkheid zijn relatief stabiel en welke relatief situatie-afhankelijk? En welke kenmerken van situaties roepen vooral verschillen op in hoe we ons gedragen? Een nieuw onderzoek werpt enig licht op deze vragen. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten