Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 634

Gedistantieerde zelfreflectie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Gedistantieerde zelfreflectie. Dit is een zware tijd voor veel mensen. Velen hebben zorgen om zichzelf, zorgen om anderen en hebben te maken met ingewikkelde sociale situaties. Om progressie te kunnen boeken is wijs redeneren en wijs handelen nodig. Een manier om jezelf te helpen wijzer te redeneren en handelen is door gebruik te maken van gedistantieerde zelfreflectie. Lees verder » 

 

Zelfbevestigingsinterventies leiden tot meer vertrouwen en beter gedrag bij leerlingen 

~ Coert Visser 

Eén van de bekende psychologische interventies die onder andere veel toegepast worden in onderwijs is de zogenaamde zelfbevestigingsinterventie. Binning et al. (2019) onderzochten in een longitudinaal onderzoek de effecten van zelfbevestigingsoefeningen op gedrag van leerlingen. Lees verder » 

 

Verbonden of ontwricht 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Verbonden of ontwricht. Burgers kunnen zich in verschillende mate verbonden met of ontwricht voelen van hun samenleving en land. Culturele waarden en doelen kunnen namelijk in meerdere of mindere mate onderschreven worden door de leden van die cultuur. Lees verder » 

 

Werkt zelfdistantiëring bij intense emoties en bij kwetsbare personen? 

~ Coert Visser 

Onderzoekers Orvell et al. (2020) deden nader onderzoek naar de effecten van zelfdistantiëring. Ze onderzochten of zelfdistantiëring ook werkt bij intense emoties en bij kwetsbare personen. Lees verder »

 

Relativeren en perspectief nemen 

~ Gwenda Schlundt Bodien 

Relativeren en perspectief nemen. Relativeren van je eigen perspectief en verschillende perspectieven erkennen zijn twee verschillende vaardigheden die worden onderscheiden in onderzoek naar wijsheid. In progressiegerichte gespreksvoering wordt een beroep gedaan op deze vaardigheden. Lees verder » 

 

Gedistantieerde zelfspraak verandert hoe we onszelf zien 

~ Coert Visser 

Gedistantieerde zelfspraak heeft positieve effecten op onze zelfbeheersing en wijsheid. Daarnaast verandert het hoe we over onszelf denken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Izzy Gainsburg en Ethan Kross. Lees verder » 

 

Nieuwjaarswens van CPW

Geen opmerkingen:

Een reactie posten