Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 671

Effectief rolmodel in exact vakgebied 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Effectief rolmodel in exact vakgebied. Gladstone en Cimpian geven vier aanbevelingen in hun artikel over welke rolmodellen effectief zijn voor welke studenten. Ze vroegen zich af of het gebruik van rolmodellen een effectieve manier is om diversiteit te bevorderen in de exacte vakgebieden. Hoewel ze aangeven dat er nog openstaande vragen zijn over wat effectieve rolmodellen zijn en hoe we die rolmodellen kunnen benutten om diversiteit te bevorderen zijn er vier aanbevelingen die ze op basis van hun systematische review kunnen onderbouwen. Lees verder » 

Case: coaching met een projectleider die te snel in de uitvoering schiet 

~ Coert Visser 
Hieronder kun je een voorbeeld van een progressiegericht coachingsgesprekje lezen met een projectleider die te snel in een uitvoerende rol terecht komt in zijn project. Hierdoor wordt hij te zwaar belast en is het voor hem ook moeilijk om zijn projectleidersrol goed uit te voeren. Lees verder » 

Betrekken bij de besluitvorming 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Betrekken bij de besluitvorming. Voor ieder mens is het belangrijk om de perceptie te hebben dat zijn gedrag vrijwillig is. Je voelt je beter wanneer je gedrag vrijwillig is en je bereikt je doelen ook beter wanneer je er vanuit je eigen vrije wil aan werkt. Die vrijwilligheid gaat hand in hand met de behoefte om te begrijpen wat er wordt verwacht en wat anderen graag willen dat je gaat doen. Lees verder » 

Social Progress Index 2021 

~ Coert Visser 
Elk jaar sinds 2014 publiceert The Social Progress Imperative een rapport over hoe het staat met sociale progressie in de wereld. Het rapport van 2021 is nu verschenen. De executive summary rapporteert de volgende vijf bevindingen: Over het algemeen neemt de sociale vooruitgang over de hele wereld toe. maar de vooruitgang blijft traag en ongelijkmatig. Het bevolkingsgewogen wereldgemiddelde score is sinds 2011 met 4,63 punten verbeterd tot 65,05/100. Ondanks deze algemene vooruitgang gaat de wereld aanzienlijk achteruit op het gebied van persoonlijke rechten. In 116 van de 168 landen (69%) gemeten door de SPI zijn de individuele rechten sinds 2011 teruggedraaid. Hoewel niet universeel, is deze trend zichtbaar in alle regio’s en niveaus van sociale en economische ontwikkeling. Lees verder » 

Onze ervaring van vrije wil 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Onze ervaring van vrije wil. In zijn boek Being You wijdt Anil Seth een hoofdstuk aan de vrije wil. Het belangrijkste aspect van jezelf zijn voor mensen is dat ze de controle hebben over hun eigen acties en de auteur zijn van hun eigen gedachten. Dat we dingen doen uit vrije wil. Lees verder » 

Animatie: betekenisvolle progressie – hoe komt het tot stand en wat is het? 

~ Coert Visser 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten