Nieuwsbrief Progressiegericht Werken 672

Case: coaching met een projectleider die te snel in de uitvoering schiet 

~ Coert Visser 
Hieronder kun je een voorbeeld van een progressiegericht coachingsgesprekje lezen met een projectleider die te snel in een uitvoerende rol terecht komt in zijn project. Hierdoor wordt hij te zwaar belast en is het voor hem ook moeilijk om zijn projectleidersrol goed uit te voeren. Lees verder » 


Stop met zeggen dat de student ‘hier thuis hoort’ 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Stop met zeggen dat de student ‘hier thuis hoort’, zegt Gregory Walton. Een verrassende uitspraak omdat juist hij expert is op het gebied van belonging-interventies. Dat zijn interventies die erop gericht zijn om bij studenten de perceptie te stimuleren dat ze, ondanks dat ze een buitenbeentje zijn, toch op de goede plek zitten. Vrouwen in technische studies omgeven door mannen of mensen met een donkere huidskleur op een universiteit omgeven door mensen met een lichte huidskleur. Wanneer je een buitenbeentje bent kun je je snel gaan afvragen of je wel op de juiste plek bent, of je er wel hoort. Lees verder » 


Gesprekje tussen docent en leerling over rustig meedoen met de les 

~ Coert Visser 
Hieronder kun je drie voorbeeldgesprekjes tussen een docent en een leerling lezen. In de eerste twee gesprekjes is de aanpak van de docent niet effectief, in het derde gesprekje wel. De situatie is de volgende. Tijdens lessen zit Laura regelmatig te praten met medeleerlingen en op haar telefoon te kijken waarna zij en haar vriendinnen hardop zitten te lachen. Dit werkt verstorend voor iedereen. De docent heeft haar tijdens de les al meerdere keren gevraagd rustig met de les mee te doen, maar het kletsen en lachen ging door. Hij heeft haar gevraagd om na schooltijd even bij hem langs te komen. Lees verder » 


Autonomie en innovatie 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Autonomie en innovatie. Autonomie, in de zin van zelf beslissingen mogen nemen en je eigen keuzes mogen maken kun je op verschillende manieren vorm geven. In een onderzoek van Boss et al werd gekeken naar zelf mogen kiezen aan welk idee je werkt of zelf mogen kiezen met wie je werkt. Heeft autonomie ten aanzien van kiezen aan welk idee je werkt en/of kiezen met wie je werkt een verschillend effect op prestaties? Lees verder » 


Modern leiderschap is wijs leiderschap 

~ Coert Visser 
Wat is de essentie van leiderschap? Is de leider de persoon die de scherpste inzichten heeft en dus altijd weet welke beslissingen de beste zijn? Is de leider de persoon die daarom dus simpelweg kan bepalen wat anderen moeten doen? In Denkers uit een ver verleden zag leiderschap ongeveer op deze manier en sommigen geloven er nog steeds in. Maar het is een achterhaald model. De wetenschap van wijsheid komt met een realistischer model. Lees verder » 


Leiderschapsontwikkeling 

~ Gwenda Schlundt Bodien 
Leiderschapsontwikkeling vindt veelal plaats vanuit een verouderd denkkader over effectief leiderschap, zo stelt Susan Fowler in haar artikel Toward en New Curriculum of Leadership Competencies. In haar artikel beschrijft zij, op basis van onderzoeken binnen de zelfdeterminatietheorie, een nieuwe set leiderschapscompetenties. De zelfdeterminatietheorie geeft een beter kloppend denkkader op basis waarvan leiderschapscompetenties kunnen worden beschreven en leiderschapstrainingen kunnen worden ontworpen. Lees verder »

Geen opmerkingen:

Een reactie posten